VAZ 2 mincový automat pre výdaj žetónov ZT 1 – kapacita 500 ks

VAZ 2 je výdajník žetónov ZT 1 (žetón pre žetónové automaty ZA) na mince. Po vhodení požadovanej čiastky automat vydá zodpovedajúci počet žetónov. Cena jedného vydávaného žetónu v Kč a € je prednastaviteľná prevádzkovateľom. Automat všeobecne prijíma dve meny – v štandardnom prevedením uvedenej Kč a €, na zákazku je možné pri výrobe prednastaviť aj na iné dve meny. VAZ 2 je konštrukčne riešený pre osadenie do obvodovej steny. Automat je z čelnej strany chránený nerezovým plechom hr. 2 mm, ktorý nie je otvárateľný. Prístup do automatu a k zásobníku na prijaté mince je možný po odomknutí dvierok v zadnej stene.

Automat je vhodný do prevádzok, v ktorých je používané viac žetónových automatov a nie je nepretržitá prevádzka recepcie, v ktorej by bolo možné žetóny zakúpiť. Po vhodení mincí je na displeji zobrazená hodnota vhodených mincí a automat začne vydávať žetóny. Pri vydaní každého žetónu je na displeji zmenšený kredit o nastavenú cenu žetónu. Ak je kredit menší než cena žetónu, vydávanie žetónov skončí. Ak je zásobník prázdny, automat neprijíma mince. Z automatu možno vyviesť signalizáciu (napr. Do recepcie), ktorá upozorní obsluhu v prípade, že v automate počet žetónov pre vydanie klesne pod 100 ks.

Kompletná dodávka

  • mincový automat v nerezovej krabici
  • ovládacie elektroniky
  • 5x zásobník na 100 žetónov
  • montážný a prichytávací materiál
napájení 12 V, 50 Hz
příkon 2 VA (klidový), 25 VA (při výdeji)
rozměry 440 x 690 x 260 mm
váha 30 kg
  • Otvor v stene 420 x 670 x min. 260 mm.
  • Prívod napájaním 12 V, 50 Hz zo zdroja ZAC podľa schémy (cca 50 mm od kraja a 50 mm od prednej steny).
  • V prípade požiadavky na signalizáciu dochádzajúcich žetónov - dvojžilový kábel podľa schémy (cca 50 mm od kraja a 50 mm od prednej steny).

  • C
    prívod elektriny 12 V, 50 Hz a signalizácie

Manual

Katalogový list

Montážní návody