MAK 5 mincový automat pre platený výdaj elektriny

MAK 5 je kreditný mincový automat, ktorý umožňuje užívateľovi odoberať elektrinu v predplatenej dobe. Mincový automat prijíma jednu zvolenú referenčnú mincu, ostatné mince vracia. Hodnote jednej mince priradí prevádzkovateľ dobu, v ktorej môže užívateľ elektrinu odoberať. Vhodením dalšej mince sa predplatený kredit sčíta (možno previesť kedykoľvek behom odberu).
Po vhodení mince (mincí) vidí užívateľ predplatený čas na displeji. Čas sa odpočítava po minútach. Pri výpadku elektriny zostáva zvyšný predplatený čas v pamäti – kredit sa nezmaže.
Automat je vyrábaný v závesnom prevedení na stenu. Vstup elektriny do automatu je v jeho zadnej časti – užívatelia tak môžu elektrinu získať iba z platenej elektrickej zásuvky na čelnej strane automatu. Zaťažiteľnosť výstupu je max.10 A, teda 2300 W (zákazkovo je možné i vyššie).

Kompletná dodávka

  • Nerezový plášť automatu
  • Bezpečnostný zámok
  • Elektronika so silovou časťou
  • Mincovník s displejom
  • Elektrická zásuvka 230 V, 50 Hz
  • Kasička
Napájacie napätie 230 V, 50 Hz
Príkon automatu 4 VA, pri prijímaní mincí 10 VA
Zaťažiteľnosť výstupu max. 10 A, (2300 W)
Maximálna doba zopnutia 999 min (16 hod, 39 minút)
Doba zopnutia za 1 mincu 1 - 99 minút
  • Privedený napájací kábel 230 V, 50 Hz, alebo zabudovaná elektrická zásuvka vzadu automatu.

  • C
    el. privod

Manual

Katalogový list