MSV 1 stĺpový rozvádzač pre odber vody

MSV 1 je stĺpový rozvádzač určený pre platený odber vody s výtokovým ventilom alebo s konzolou na hadici. Po vhodení mincí sa na displeji objaví hodnota kreditu a užívateľ môže začať odoberať vodu. Displej ukazuje aktuálnu hodnotu kreditu. Pri jeho spotrebovaní dôjde k automatickému uzavretiu vody. Užívateľ môže kedykoľvek vhodiť ďalšie mince, a tým predĺžiť dobu odberu. Stĺp môže byť doplnený kanálovou vpusťou s pachovou uzáverou, umožňujúcou zaústenie 4 ks odpadových hadíc d = 50 mm a vylievanie odpadových nádob – nie chemických záchodov. Pri vypnutí napájacieho napätia nedochádza ku strate kreditu – dôjde k jeho uloženiu do pamäte a po obnovení napájanie zariadenia pracuje s pôvodným nastavením.
MSV 1 nie je určený pre zimnú prevádzku

OV 01.1 – odpadová vpusť

Kódp výrobku Názov výrobku Cena bez DPH Cena s DPH
MSV 1.1 Na požiadanie Na požiadanie
MSV 1.2 Na požiadanie Na požiadanie
el. napájanie 230V, 50Hz
príkon 5VA (30VA – snímanie mince a výdaj vody)
prívod vody G 1/2“
tlak vody 0,1 – 1,0Mpa
použiteľné mince 1; 2; 5; 10 Sk a 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 €
nastaviteľná cena vody 0,1–10 Sk/l
  0,005–0,5 €/l
nastaviteľný kurz Sk/€ 2–50 Sk/€ po 1 Sk
maximálny kredit 999 Sk
 • Pripravený výkop rozmerov min 0,5 x 0,25 m do hĺbky 0,5 m pre osadenie rozvádzača.
 • V strede výkopu pripravený napájací kábel.
 • Dĺžka kábla min. 80cm nad úrovňou terénu.
 • Prívod vody v úrovni terénu, ukončený uzáverom s vonkajším závitom G 1/2" osadený filtrom pre odstránenie mechanických nečistôt z vody.
 • Pre osadenie kanálovej vpuste pripravený výkop 0,4 x 0,4 m hĺbky 0,25 m. Uprostred dna výkopu kanalizácia ukončená hrdlom priemeru 75 mm.

 • A
  modul mincovního automatu
 • n

 • B
  kasička
 • n

 • C
  modul vody
 • n

 • D
  kotevní modul