Elektronika reaguje správne, ale voda tečie stále.

Pokiaľ pri odobraní kontaktu z ventilu alebo vypnutí zdroja voda stále tečie, je nutné skontrolovať, či nie je elektromagnetický ventil namontovaný proti smeru tečenia vody (smer tečenia vody je označený šípkou na spodnej časti ventilu).

Ako vyzerá typická montáž?

Názornú ukážku montáže stojánkové batérie AUM 3.2 nájdete tu.
Názornú ukážku montáže splachovača pisoáru AUP 2 nájdete tu.

Kliknutím na tento odkaz stiahnete krátke video s ukážkou nastavenia času pomocou diaľkového ovládania.

Elektronika reaguje správne, ale voda tečie stále alebo prekvapkáva.

Pokiaľ pri odobraní kontaktu z ventilu alebo vypnutí zdroja voda stále tečie je pravdepodobne nečistota v elektromagnetickom ventile – je nutné vyčistiť ventil. Jak vyčistiť ventil najdete tu.

Elektronika reaguje správne, ventil cvakne, ale voda netečie.

Skontrolovať či nie je zastavený prívod vody, alebo či nie je zanesené sitko v rohovom ventile.

Pri výrobku na 12V, 50 Hz neblikne po zapnutí kontrolka.

Skontrolovať prívod napájacieho napätia, príp. poistku v zdroji. Ak bol výrobok pripojený priamo na 230V, tak je elektronika neopraviteľne poškodená a je nutné ju vymeniť za novú.

Výrobok na 12V, 50Hz po pripojení na spínaný zdroj 12V (napr. pre halogénové osvetlenie) nefunguje ako má.

Zariadenie ako celok po pripojení na spínaný zdroj nefunguje, pretože elektromagnetický ventil potrebuje pre svoju funkciu striedavé napätie o frekvencii 50Hz, kdežto frekvencia spínaného zdroja je cca 5kHz a preto ventil nespína. Po pripojení na správny zdroj (ZAC 1/20 alebo 1/50) zariadenie pracuje ako má.

Pri výrobku na 6V po priblížení rúk do snímacej zóny kontrolka blikne, ale ventil nezopne.

Batérie sú vybité a je nutné ich vymeniť. Vymeňte všetky štyri tužkové batérie – postupne nové za staré tak, aby nedošlo k vymazaniu nastavených parametrov výrobku (parametre zostanú zachované pokiaľ nedôjde k prerušeniu napájania na dobu dlhšiu ako 10 s). Nepoužívajte nabíjacie akumulátory (1,2V), používajte iba kvalitné alkalické batérie. Nemiešajte výrobca a typ batérií.

Pri výrobku na 6V voda tečie stále a po priblížení rúk do snímacej zóny kontrolka blikne a voda prestane tiecť.

Obrátene zapojená polarita elektromagnetického ventilu (čierno-červený vodič je napojený na „mínus pól“ a čierna na „plus pól“ elektromagnetického ventilu).

Pisoár s teplotným splachovačom náhodne splachuje.

Jedna z príčin náhodného splachovania spočíva v tom, že dochádza k odsatie vody zo sifónu z dôvodu zle vykonanej kanalizácie. Nie je vykonané (alebo je upchaté) odvetranie kanalizácie a jediné možné riešenie je oprava kanalizácie. Ďalšia možnosť je tá, že v rozvodoch vody dochádza k pretláčaniu teplej vody do studenej a tým pádom pisoár splachuje teplou vodou. Pisoár tiež spláchne, pokiaľ sa voda v sifóne postupne ohreje nad nastavenú teplotu (napr. Svieti ak na pisoár slnko, v miestnosti sa veľa kúri). Pisoár nemusí spláchnuť v prípade, že je na teplotné nádrži usadený vodný kameň (nedochádza k prenosu tepla) pre správnu funkciu je potrebné odstrániť vodný kameň usadený na nádrži (pomocou chemických prípravkov).

Pisoár počas prevádzky blikne a spláchne.

Ak pisoár pri prevádzke bezdôvodné blikne a spláchne, je s najväčšou pravdepodobnosťou preťažený zdroj a (alebo) dochádza k poklesu napätia a tým nastane stav rovnaký ako po zapnutí napájania. Riešením je použiť dostatočne dimenzovaný zdroj.

Senzorový splachovač reaguje zle na čiernu farbu.

Jedná sa o fyzikálnu vlastnosť senzoru – čierna matná farba odráža senzorový paprsok výrazne horšie, než svetlá lesklá. Je nutné zväčšiť dosah tak, aby nedošlo k odrazu od bočnej alebo protiľahlej steny. Nastavením dosahu je možné problém zmierniť, ale nie vždy úplne odstrániť. Tento problém rieši teplotný splachovač.

Pisoár po zapnutí blikne, spláchne a potom sa rozsvieti trvalo kontrolka a ďalej nereaguje.

Nastavený veľký dosah – paprsok sa odráža od protiľahlej alebo bočnej steny. Pomocou DO skrátiť dosah. (Tento problém sa týka iba pisoárov so starším typom elektroník, pisoáre s inteligentným typom elektroník týmto problémom netrpia). Popísaný jav môže nastať napr. I po dôkladnom uprataní miestnosti, keď sú steny s obkladmi veľmi lesklé a dôjde k trvalému odrazu paprsku. U pisoárov so starším typom elektroník je potom potrebné nastaviť dosah, pisoáre s inteligentnou elektronikou postačí vypnúť a zapnúť a potrebný dosah si upravia sami.

Pri splachovaní záchodu tečie málo vody.

Najčastejšou závada je prasknutá membrána v elektromagnetickom ventile. Závada sa úplne nelogicky prejavuje tak, že ventil začne málo otvárať, ale zatvára dobre. Riešením je výmena membrány za novú.

Ďalšou možnou závadou je nízky prietok v prívode vody – minimálny prietok je 70 l / minútu (osadený filtrom). Prietok je možné regulovať nastavovacou skrutkou na ventile. Ako vymeniť membránu a nastaviť prietok nájdete tu.

Pri zariadeniach s termostatickým ventilom nie je možné nastaviť teplotu vody.

Skontrolovať pripojenie hadíc na termostatický ventil – prívod teplej vody musí byť pripojený na vstup ventilu označený červeno, ďalej skontrolovať funkčnosť spätných klapiek. Pokiaľ pri ľubovoľnej polohe hlavice na termostatickom ventile tečie stále teplá voda a hlavica ide pretočiť o 360 °, došlo pri manipulácii k použitiu hrubej sily a ventil je poškodený. Môže pomôcť pretočiť ventil o 360° späť, alebo pri väčšom poškodení je potrebné vymeniť termostatickú kartušu.

Prietokový ohrievač po zapnutí nefunguje.

K závade dôjde tak, že ohrievač nie je pred zapnutím riadne zavodnený a dôjde k prepáleniu vyhrievacie patróny. K rovnakej závade môže dôjsť po zatvorení a vypustení vody, keď pred opätovným uvedením do prevádzky nebol ohrievač zavodnený. Vykurovacia patróna je neopraviteľná a je nutné ju vymeniť za novú. Skontrolovať tlak vody – diferenciálny spínač prietok. ohrievača spína pri tlaku 0,3 MPa.

Výrobok má zmenenú citlivosť.

To môže nastať u všetkých výrobkov so senzorom a býva spôsobené znečistením filtrov (okienok). Oprava spočíva v ich vyčistení, prípadnej výmene za nové. Je možné tiež zväčšiť dosah.

Elektronika nereaguje - Umývadlo je zapustené, alebo má pred snímačom vyššiu hranu.

Pokiaľ sníma vyššiu hranu, alebo okraj umývadla, jediným riešením je použiť pod batériu chrómovanou podložku, ktorá batériu zdvihne tak, aby nedochádzalo k snímaniu hrany.

Ako dlho trvá záručná doba?

Výrobca zodpovedá za vlastnosti výrobku stanovené technickými podmienkami počas celej doby záruky, ktorá je 24 mesiacov odo dňa predaja, najdlhšie však 30 mesiacov od dátumu výroby.

Kedy nie je možné uplatniť záruku?

Záruku nie je možné uplatniť v prípade mechanického poškodenia, v prípade že nebol dodržaný montážny postup podľa aktuálnych návodov na montáž, ďalej v prípade, že pri reklamácii nebol predložený záručný list alebo doklad o kúpe.