Výrobný program

Široké portfólio výrobkov je rozčlenené do niekoľkých kategórií. Vyrábame pestrú škálu nerezových pisoárov, WC, žľabov, spŕch, pitnikov, mincových a žetónových automatov. Mimo náš obsiahly katalóg produktov tiež realizujeme riešenia priamo na mieru podľa požiadaviek zákazníka. Takto sme vybavili priestory akou sú väznice, školy, reštaurácie, priemyselné prevádzky a mnoho ďalších.

 • 2018

  Spustené nové internetové stránky

 • 2016

  Nový informačný systém

 • 2015

  Nový majiteľ, rebranding firmy

 • 2013

  Elektronický návrh DPS pre elektroniky

 • 2011

  Tvorba 3D modelov

 • 2006

  Zisk certifikátu ISO 9001:1994

 • 2002

  Technické výkresy v elektronickej forme

 • 2001

  Zahájená prevádzka prvého informačného systému

 • 2000

  Rozšírenie vlastných priestorov, začiatok dodávok na Slovensko

 • 1996

  Uvedenie prvého mincového automatu na trh

 • 1993

  Začatok prevádzky na Sladovnícke ulici

 • 1992

  Založenie firmy AZP Brno s.r.o.