Podlahové žľaby, vpuste

 • OV 01 - odpadová vpusť
 • Manual

  Katalogový list

  Montážne návody

 • OZ 05 - modulárny systém nerezových odtokových napojitelných žľabov
 • Manual

  Katalogový list

 • OV 02H - odpadová vpusť pojazdná
 • Manual

  Katalogový list

  Montážne návody

 • OZ 03 - nerezové podlahové žľaby so štrbinami 6 mm, napojiteľné
 • Manual

  Katalogový list

  Montážní návody

 • OZ 04 - nerezové podlahové žľaby so štrbinou 6 mm a lemy pre hydroizoláciu, napojiteľné
 • Manual

  Katalogový list

  Montážní návody

 • PZ 014 - žľab pre vloženie kachličiek, dlažby – ku stene
 • Manual

  Katalogový list

  Dáta pre návrhárov

  Ostatné súbory

 • PZ 011LP - nízky podlahový žliabok medzi 3 steny
 • Manual

  Katalogový list

  Dáta pre návrhárov

  Ostatné súbory

 • PZ 013 - nízky podlahový žliabok do priestoru
 • Manual

  Katalogový list

  Dáta pre návrhárov

  Ostatné súbory

 • PZ 014L, PZ 014P - žľab pre vloženie kachličiek, dlažby – do rohu
 • Manual

  Katalogový list

  Montážne návody

  Dáta pre návrhárov

  Ostatné súbory

 • PZ 014LP - žľab pre vloženie kachličiek, dlažby – medzi 3 steny
 • Manual

  Katalogový list

  Montážne návody

  Dáta pre návrhárov

  Ostatné súbory

 • PZ 015 - žľab pre vloženie kachličiek, dlažby – do priestoru
 • Manual

  Katalogový list

  Ostatné súbory

 • PV 01 - nerezový podlahový vpust
 • Manual

  Katalogový list

  Montážne návody

  Dáta pre návrhárov

 • PZ 011 - nízky podlahový žliabok ku stene
 • Manual

  Katalogový list

  Dáta pre návrhárov

  Ostatné súbory

 • PZ 011L, PZ 011P - nízky podlahový žliabok do rohu (ku 2 stenám)
 • Manual

  Katalogový list

  Dáta pre návrhárov

  Ostatné súbory

 • OZ 02 - Nerezové podlahové štrbinové žľaby
 • Manual

  Katalogový list

  Montážne návody

  Dáta pre návrhárov

 • OZ 01 - nerezový podlahový odtokový žľab
 • Manual

  Katalogový list

  Montážne návody

  Dáta pre návrhárov

 • OV 02 - odpadová vpusť pojazdná
 • Manual

  Katalogový list

  Montážne návody

 • OV 03 - odpadní vpust
 • OV 03 - odpadní vpust
 • Manual

  Katalogový list

  Montážní návody

 • PZ 01 - podlahový žliabok rohový ku stene
 • Manual

  Katalogový list

  Montážne návody

  Dáta pre návrhárov

 • PZ 03 - podlahový žliabok do priestoru
 • Manual

  Katalogový list

  Montážne návody

  Dáta pre návrhárov

 • PZ 05 - podlahový žliabok priestorový s odpadom nadol
 • Manual

  Katalogový list

  Montážne návody

  Dáta pre návrhárov