Spracovanie osobných údajov

Udeľujete týmto súhlas spoločnosti AZP Brno s.r.o., so sídlom Sladovnická 508/17,Brno, 620 00, IČ: 46973150, zapísané vo verejnom registri Krajského obchodného súdu v Brne, oddiel C, vložka 7425. (ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č.101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • adresu

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, telefónne číslo, e-mail a adresu je nutné spracovať na účely objednávky tovaru. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 3 rokov.

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti AZP Brno s.r.o.

 

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.