BSUL 03 bezpečnostní umývací žlab

BSUL 03 je nový vysoko odolný bezpečnostný umývací žľab. Je celozakrytovaný, hlavné nastavovacie prvky aj rozvody vody sú umiestnené v zakrytovanej časti – nehrozí teda ich poškodenie. Výtoková ramienka sú ovládané pomocou antivandal tlačidiel, ktoré sú konštruované tak, aby nešla demontovať ani zaaretovať. Žľab je vyrábaný v závesnom prevedení. Teplotu tečúcej vody nastavuje prevádzkovateľ termostatickým ventilom, ktorý je umiestnený v chrbte žľabu, čo zabraňuje manipulácii nepovolanými osobami. Súčasťou žľabu je aj celonerezový odpad d = 40 mm.

Typové prevedenie je vyrábané s odpadom na pravej strane (pri pohľade spredu). Na objednávku je možné zhotoviť aj odpad vľavo.

Robustné celonerezové prevedenie zaručuje jeho odolnosť aj vo vysoko záťažových prevádzkach, ako sú väznice, väzobné cely, policajné stanice alebo psychiatrickej liečebne.

Kompletná dodávka

 • nerezový žľab
 • výtokové ramienko (2-5 ks podľa typu žľabu)
 • elektronika so snímačom (2-5 ks podľa typu žľabu)
 • elektromagnetický ventil (2-5 ks podľa typu žľabu)
 • rohový ventil – 2 ks
 • termostatický ventil – 1 ks
 • pripojovacie hadice
 • drobný montážny materiál
 • nerezový odpad
Prívod vody G 1/2"
Odpad d=40 mm, celonerezový
El. napájanie 12 V, 50 Hz
Napájací zdroj ZAC 1/20 (BSUL 03.1, BSUL 03.2)
ZAC 1/50 (BSUL 03.3, BSUL 03.4)
ZAC 1/36 (BSUL 03.1, .2, .3, .4)
BSUL 03.1
počet ramienok 2
príkon 12 VA
hmotnosť 45 kg
BSUL 03.2
počet ramienok 3
príkon 18 VA
hmotnosť 55 kg
BSUL 03.3
počet ramienok 4
príkon 24 VA
hmotnosť 65 kg
BSUL 03.4
počet ramienok 5
príkon 30 VA
hmotnosť 75 kg
 • Pripravený prívod vody vo výške cca 600 mm (podľa schémy).
 • Pripravený odpad d = 40 mm podľa schémy.
 • Pripravený kábel pre napájanie 12 V, 50 Hz zo zdroja ZAC podľa schémy.

  • A
   STUDENÁ VODA trubka G 1/2" vnútorný

n

  • B
   TEPLÁ VODA trubka G 1/2" vnútorný

n

  • C
   EL.PRÍVOD

n

 • D
  ODPAD

Manual

Katalogový list