KZS 1 konzola na zavesenie klozetu na sádrokartónovú stenu

Konzola KZS 1 slúži na zavesenie klozetu na sádrokartónovú stenu. Svojou konštrukciou zaistí rozloženie zaťaženia ako do podlahy, tak do nosných oceľových profilov sádrokartónovej steny.
Vzdialenosť týchto profilov môže byť 410,550 mm.
Konštrukcia KZS 1 umožňuje:
– použitie pre závesné klozety s roztečou montážnych šróbov 180 a 230 mm a vzdialenosť medzi prívodom vody a odpadom 135 mm a zvislou vzdialenosťou medzi kotviacimi šróbami s odpadom 100 mm.
– Nastavenie sedacej výšky 380-510 mm, tzn. ako pre klasické použitie, tak i pre telesne postihnutých.
– Použitie odpadového potrubia d = 110 mm.

  • A
    priestor pre privod vody
  • n

  • D
    priestor pre odpad

Manual

Katalogový list

Montážne návody