1410 40xx xx Mincový automat AZP programovateľný

Naprogramovanie elektroniky mincového automatu je možné po konzultácii so servisným technikom. Následne vám bude vypracovaná cenová ponuka na tento náhradný diel.