AUM 18P nerezová piezo stojánková batéria

AUM 18P je nerezová batéria na piezo je určená pre montáž na umývadlá s otvorom D33.
Po dotyku na tlačidlo začne tiecť voda a tečie po nastavenú dobu. Tento cyklus je možné opakovať ľubovoľný. Po dvoch dávkach môže (ale nemusí) nasledovať pauza, v ktorej voda netečie. Pokiaľ dôjde k dotyku tlačidla v tejto dobe, nič sa nedeje a voda netečie. Dobu oneskorenia je možné nastaviť 0 – 42,5 minút. Ak je nastavená doba zotrvania 0, možno teda vodu pustiť kedykoľvek stlačením tlačidla.

ZAC – zdroj bezpečného napätia 12V, 50Hz

doba tečenia vody 1 s – 42,5 min (krok 10 s) – nastaveno 3 minuty
doba pauzy 0 – 42,5 min (krok 10 s) nastaveno 30 s
príkon 6 VA
tlak vody 0,1 – 1,0 MPa
priemer montážneho otvoru min. 33 mm
el. napájanie 12 V, 50 Hz ( AUM 18P.1, AUM18P.2, AUM 18P.TV )
6V DC ( AUM 18P.1B, AUM 18P.2B, AUM 18P.TVB )
napájací zdroj ZAC 1/20 ( max. 3× AUM 18P.xxx )
ZAC 1/50 ( max. 8× AUM 18P.xxx )
  • Pripravený prívod vody - G 1/2"
  • Pripravený kábel pre napájanie - 12 V, 50 Hz zo zdroja ZAC (neplatí pre AUM 18P.xxB)

Schéma - AUM 18P nerezová piezo stojánková baterie

  • A – PRÍVOD VODY
    trubka G 1/2" vnútorný
  • C – NAPÁJANIE

Schéma - AUM 18P nerezová piezo stojánková baterie

Manual

Montážní návody