OZ 04 nerezové podlahové žľaby so štrbinou 6 mm a lemy pre hydroizoláciu, napojiteľné

OZ 04 je stavebnica odpadové vpuste s kratšími žľaby a typovo dvoch podlahových nespádovaných štrbinových žľabov. Štrbina má šírku iba 6 mm, žľab je teda pochôdzny bosou nohou! Súčasťou žľabu sú aj lemy pre napojenie hydroizolácie.
Základným prvkom je podlahová odpadová vpusť sa zápachovým uzáverom a dvoma navarenými žľaby so 6 mm štrbinami OZ 04.V500. Celková dĺžka tejto časti je 500 mm. K vpuste možno cez príruby s tesnením priskrutkovať na každú stranu jeden žľab OZ 04.Z, ktorý je dodávaný v typových dĺžkach 1250 mm (OZ 04.Z1250) alebo 2500 mm (OZ 04.Z2500). Žľaby majú výstuhy z vonkajšej strany, vnútorný prietok kvapaliny nie je teda nijako obmedzovaný. Žľaby nie sú spádovanie. Odpad z vpustu je typovo smerom dole, zákazkovo možno vyrobiť aj do boku.

Produkty sú vyrábané z nerezu AISI 304, zákazkovo možno aj z chemicky odolného nerezu AISI 316.

Zákazkovo možno žľaby upraviť podľa Vašich požiadaviek – napr. napojenie viac žľabov do série, iné dĺžky, apod. Kontaktujte nás s Vašou predstavou!

OZ 04.V500
rozmery 500 x 126 x 170 mm
odpad d = 50 mm
materiál AISI 304
OZ 04.Z
rozmery 46 x 120 x 1250 (OZ 04.Z1250)
46 x 120 x 2500 (OZ 04.Z2500)
šírka štrbiny 6 mm
materiál AISI 304
  • Pripravený otvor pre uloženie žľabu podľa technického výkresu.
  • Pripravený odpad pre d = 50 mm.

Manual

Katalogový list

Montážní návody