KPU 1 sady nerezových konzol pre PUN 01

KPU 1 sú typovo sady nerezových konzol pre uchytenie pre nerezové pulty s viacerými umývadlami PUN 01. Množstvo konzol je dané dĺžkou uchytenie typového PUN 01.