COS 2 zariadenie pre časovo ovládané splachovanie

COS 2 je zariadenie pre časovo ovládané splachovanie jedného pisoárového žľabu. Obsahuje spínacie hodiny s 24-hodinovým cyklom, na ktorých si užívateľ nastaví dobu prevádzky. V tejto dobe ventil cyklicky splachuje. Je možné nastaviť dobu spláchnutie a dobu medzi spláchnutím. Na displeji je zobrazený čas do spláchnutie. Stlačením tlačidla je možné vyvolať spláchutí mimo nastaveného cyklus. Ovládanie je možné nainštalovať mimo sociálne zariadenie a zabrániť tým neoprávnenej manipulácii či jeho poškodeniu.

Napájacie napätie 230 V, 50 Hz
Výstupné napätie 12 V, 50 Hz
Maximálne zaťaženie výstupu 8 VA
  • Prevedený rozvod vody k jednotlivým pisoárom alebo žľabom.
  • Pripravený prívod vody k 1" elektromag.ventil (ventil je súčasťou dodávky).
  • Pripravené elektrické prepojenie medzi riadiacou skrinkou a elektromagnetickým ventilom.
  • Pripravený prívod napájania 230 V do riadiacej skrinky.

Manual

Katalogový list

Montážní návody