MSK 1 kuchynský pracovný stôl

MSK 1 je kuchynský pracovný stôl vybavený mincovým (na objednávku žetónovým) automatom. Stôl je osadený dvojplatničkovým varičom a drezom pre umývanie riadu. Po vhodení mince je na určitú (nastaviteľnú) dobu zapnutý varič (režim varenia), respektíve je k dispozícii určité množstvo teplej vody (režim umývania). Oba režimy „varenia“ i „umývania“ je možné prevádzkovať súčasne.
Na objednávku môže byť pracovný stôl MSK 1 vybavený elektrickou zásuvkou pre pripojenie iného elektrického spotrebiča, spínanou rovnako prostredníctvom mincového automatu.
Je možné nastavovať cenu služby, dobu zapnutia variča, prípadne zásuvky a množstvo teplej vody.

Kompletná dodávka

 • stôl s drezom
 • zmiešavacia páková batéria
 • elektrický varič
 • mincovník s ovládacím panelom
 • prietokový ohrievač (MSK 1.E)
 • odpadový sifón
 • rohové ventily s filtrom (MSK 1.E – 1 ks)
 • prípojná hadica

PM 2 – počítadlo mincí

Kódp výrobku Názov výrobku Cena bez DPH Cena s DPH
MSK 1.2 Na požiadanie Na požiadanie
MSK 1.E Na požiadanie Na požiadanie
prívod vody G 1/2“
tlak vody 0,1 – 1 MPa
  0,2 – 0,6 MPa
  – doporučené 0,3 MPa bez bublín a bez kolísania (MSK 1.E)
odpad d = 50 mm
el. napájanie 230V, 50Hz (MSK 1.2)
  400/230V, 50Hz (MSK 1.E)
príkon 1800W (MSK 1.2)
  1800 + 3500W (MSK 1.E)
hmotnosť 60 kg
 • Pripravený prívod vody.
 • Pripravený el. prívod cez hlavný vypínač (sporáková kombinácia).
 • Pripravený odpad d = 50 mm.

 • A
  studená voda - trubka G 1/2" vnitřní závit
 • n

 • B
  teplá voda - trubka G 1/2" vnitřní závit
 • n

 • C
  el. přívod - 1/N/PE, 230V, 50Hz,
  TN-S kabel CYKY 3Cx2,5 (MSK 1.2) 3/N/PE 400/230V, 50Hz,
  TN-S, kabel CYKY 5Cx2,5 (MSK 1.E)
 • n

 • D
  odpad - trubka d = 50 mm

Manual

Katalogový list