MAP 2 mincový automat pre 2 – 5 automatických práčok

MAP 2 je mincový automat určený pre regulované používanie 2 – 5 automatických práčok, sušičiek, prípadne iného elektrického spotrebiča s príkonom zodpovedajúcej spínacej schopnosti inštalovaného stýkača. Silová časť nie je súčasťou dodávky a musí byť objednaná samostatne, prípadne riešená v rámci projektu elektroinštalácie. Príslušnému poplatku zodpovedá určitá doba pripojenia elektrického spotrebiča na napätie. Dlhší čas môže užívateľ zvoliť vhodením ďalších mincí. Po vhodení mince automat zopne stýkač v napájacom prívode a na daný čas pripojí spotrebič. Automat MAP 2 má použitie všade tam, kde je potrebné pripojiť na určitú dobu elektrický spotrebič za stanovený poplatok.
Automat MAP 2 môže byť na požiadanie vybavený počítadlom mincí PM 2.

Kompletná dodávka

  • nerezová skrinka
  • snímač mincí
  • elektronika
  • schránka na mince
  • kryt schránky so zámkom
  • zlučovacia skrinka

RM 2.1 – silová skriňa pre MAP 2.3 – 3 práčky
RM 2.2 – silová skriňa pre MAP 2.5 – 5 práčok
Rámik s krytom zámku pre mincový automat
PM 2 – počítadlo mincí

Kódp výrobku Názov výrobku Cena bez DPH Cena s DPH
RM 2.1 Na požiadanie Na požiadanie
RM 2.2 Na požiadanie Na požiadanie
el. napájanie 12 V, 50 Hz
príkon 10 VA, (20 VA špička pri snímaní mince)
napájací zdroj ZAC 1/50
výstup z automatu 12 V, 50 Hz
zaťažiteľnosť výstupu max. 3 A
doba zopnutia výstupu 5 s – 20 min. za 1 Sk (po kroku 5 s)
max. doba zopnutia výstupu 85 hod
druhy mincí 1; 2; 5; 10;, 20 Kč; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 € a žetóny ZT 2 ( iné mince na objednanie)
hmotnosť 2,6 kg
  • Pripravená nika pre inštaláciu mincového automatu.
  • Pripravený napájací kábel pre prívod napätia – 12 V, 50 Hz zo zdroja ZAC.
  • Prívod ku spotrebiču urobiť podľa spínaného spotrebiča.
  • Urobiť úpravu rozvádzača alebo osadiť pomocný rozvádzač so spínacími prvkami


Manual

Katalogový list

Montážne návody