ZAP 1 žetónový automat pre automatickú práčku

ZAP 1 je žetónový automat určený pre regulované používané automatické práčky, sušičky, prípadne iné elektrické spotrebiče príkonu zodpovedajúceho spínacej schopnosti inštalovaného stýkača. Silová časť nie je súčasťou dodávky a musí byť riešená samostatne v rámci projektu elektroinštalácie.
Vhodenému žetónu zodpovedá určitá doba pripojenia elektrického spotrebiča na napätie. Dlhší čas môže užívateľ zvoliť vhodením niekoľkých žetónov. Po vhodení žetónu automat zopne stýkač v napájacom prívode a na daný čas pripojí spotrebič. Automat sčíta žetóny, celkový čas zopnutia je daný násobkom času za 1 žetón a počtom žetónov.
Automat ZAP 1 má použitie všade tam, kde je potrebné pripojiť na určitú dobu elektrický spotrebič za stanovený poplatok.
Používané žetóny majú typové označenie ZT 1 a sú vyrobené z profilovaného nerezového plechu.

Kompletná dodávka

  • nerezová skrinka
  • snímač žetónov
  • elektronika
  • schránka na žetóny
  • kryt schránky so zámkom

RM 1 – silová skriňa pre ZAP 1

Kódp výrobku Názov výrobku Cena bez DPH Cena s DPH
ZAP 1 Na požiadanie Na požiadanie
el. napájanie 12V, 50Hz
príkon 4VA
napájací zdroj ZAC 1/50
výstup z automatu 12 V, 3 A AC alebo bezpotenciálový kontakt max. 24 V, 3 A
typ žetónu ZT 1
doba zopnutia výstupu za 1 žetón 10 s–42,5 min., po 10 s alebo 1min. ÷ 4 hod. 15 min. po 1 min.
hmotnosť 2,6 kg
  • Pripravená nika pre inštaláciu žetónového automatu.
  • Pripravený lankový kábel s minimálne 4 pracovnými žilami medzi žetónovým automatom a silovou skriňou.
  • Prívod k spotrebiču a silovej skrini urobiť podľa spínaného spotrebiču.
  • Urobiť úpravu rozvádzača, alebo osadiť silovú skriňu RM 1 so spínacími prvkami.


Manual

Katalogový list

Montážne návody