MAK 1 mincový automat kreditný na sledovanie

MAK 1 je kreditný automat umožňujúci predplatiť odber energie prípadne teplej vody v objekte (napr. v prenajatej chatke) bez ohľadu na počet odberných miest. Po vhodení mincí (ich hodnota je zobrazená na displeji) je možné používať platené spotrebiče do doby, než je vyčerpaný predplatený kredit. Na požiadavku môže byť automat MAK 1 vybavený počítadlom mincí PM 2.
MAK 1.1 je mincový automat určený na sledovanie jednej platenej veličiny s premenným odberom – napr. spotreby el. energie alebo teplej vody.
Príklad použitia:
a) meranie elektriky: v objekte sú v prevádzke iba neplatené spotrebiče (sekcia 1) – napr. osvetlenie. Všetky zásuvky (sekcia 2) sú vypnuté. Po zaplatení minimálnej povolenej čiastky je zapnuté napájanie zásuviek a pri odbere energie začne na displeji ubúdať predplatený kredit v závislosti od odberu a nastavenej ceny za kWh. Pri dosiahnutí nulového kreditu je ďalší odber znemožnený.
b) meranie vody: v objekte je zdarma napr. studená voda a odber teplej vody je možný až po zaplatení. Pri jej odbere dochádza v závislosti od prietoku a nastavenej ceny k postupnému minutiu predplatenej čiastky a po jej vynulovaní dôjde k zastaveniu teplej vody.
MAK 1.2 je mincový automat určený na sledovanie jednej platenej veličiny s premenným odberom (napr. spotreby el. energie alebo teplej vody) a jednej konštantnej veličiny (napr. elektrického kúrenia).
Príklad použitia:
Rovnaké ako v prípade MAK 1.1, naviac je možné merať jednu konštantnú veličinu (sekcia 3), ktorej odber je možný spúšťať pri nenulovom kredite pomocou tlačidla start – stop. Zopnutie spotrebiča je indikované na displeji, kredit sa míňa v závislosti od ceny za kWh.
MAK 1.3 je mincový automat určený na sledovanie dvoch platených veličín s premenným odberom (napr. spotreby el. energie a teplej vody) a jednej konštantnej veličiny (napr. elektrického kúrenia).
Príklad použitia:
Rovnaké ako v prípade MAK 1.2, je ale možné merať spoločne odber elektriky a odber teplej vody.

Kompletná dodávka

  • nerezová montážna krabica mincového automatu
  • nerezový rámik s mincovníkom
  • riadiaca elektronika
  • zásobník na mince so zámkom
  • 1 fázový elektromer s vysielačom impulzov (3 fázový elektromer na objednávku)
  • Silový rozvádzač so stýkačom a istením nie je súčasťou dodávky a musí byť riešený samostatne v rámci dodávky elektro.

Rámik s krytom zámku pre mincový automat
PM 2 – počítadlo mincí

Kódp výrobku Názov výrobku Cena bez DPH Cena s DPH
MAK 1.1 Na požiadanie Na požiadanie
MAK 1.2 Na požiadanie Na požiadanie
MAK 1.3 Na požiadanie Na požiadanie
el. napájanie 12V, 50Hz
príkon 6VA (20VA špička pri snímaní mince)
výstup z automatu 12V, 50Hz
zaťažiteľnosť výstupu max. 3A
druhy mincí 1; 2; 5; 10; 20 Kč a 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 € a žetóny ZT 2 ( iné mince na objednanie)
nastaviteľná cena tarifa - €/kWh
  tarifa (za vodu) €/10litrov
hmotnosť 3,6 kg
napájací zdroj ZAC 1/20 (max. 1 x MAK 1)
  ZAC 1/36L (max. 2 x MAK 1)
  ZAC 1/50 (max. 2 x MAK 1)
  • Vyriešená silová časť elektroinštalácie vrátane prepojenia automatu s rozvádzačom podľa schémy – pri meraní odberu vody hotové rozvody vrátane osadenia vodomeru a elektromagnetického ventilu.
  • Pripravená nika na zamurovanie montážnej krabice mincového automatu.


Manual

Katalogový list