ZAS 5 žetónový sprchový automat pre kontajnery

ZAS 5.2 je dvojica žetónových automatov v nástennom prevedení pre platený odber teplej vody v dvoch sprchových kabínkach. Montáž je povrchová bez zásahu do steny, kontajneru a kabínok. Armatúra obsahuje elektromagnetické ventily s vodomerom a termostatický ventil pre zníženie teploty vody vytekajúcej z bojleru. Tým sa zväčší jej množstvo.

Popis funkcie

Po vhodení žetónu je užívateľovi priradená dávka teplej vody, s ktorou môže ľubovoľne hospodáriť. Zostávajúce množstvo vody je indikované na stĺpcovom grafe viditeľnom zo sprchovej kabínky. Po spotrebovaní nastaveného množstva vody je teplá voda zastavená, studená voda tečie ďalej.

Kompletná dodávka

  • Povrchový žetónový automat pre 2 sprchy
  • Indikácia zostávajúceho množstva vody pre 2 sprchy
  • Armatúra s termostatickým ventilom a kontrolovanými výstupmi pre teplú vodu do 2 spŕch a nekontrolovaným výstupom pre teplú vodu do umývadla
  • Prepojovacie káble s označením
  • Spojovací materiál
Kódp výrobku Názov výrobku Cena bez DPH Cena s DPH
ZAS 5.2 Na požiadanie Na požiadanie
Napájacie napätie 12 V, 50 Hz - doporučený napájací zdroj ZAC 1/50
Príkon max. 15 VA, pokojový príkon 3 VA
Doba tečenia vody 10 s až 42,5 minúty po kroku 10 s - doporučené 3 minúty
Doba pobytu v kabínke 10 s až 42,5 minúty po kroku 10 s - doporučené 6 minút
Nastaviteľná teplota 30°C - 60°C - doporučená teplota výstupnej vody 40°C

Manual

Montážne návody

Dáta pre návrhárov