MAS 2 mincový automat pre 2 až 8 spŕch

MAS 2.2 – MAS 2.8 sú mincové automaty určené pre ovládanie 2 až 8 odberných miest (sprchy, umývadlá, variče, elektrické osušovače, prietokové ohrievače atď.). Na automate je možné nastaviť celkový čas a cenu za použitie. Pri použití automatu pre ovládanie spŕch alebo umývadiel je možné nastaviť naviac množstvo vody, s ktorou môže užívateľ ľubovoľne hospodáriť. Na ukončenie dodávky vody je užívateľ upozornený prerušovaním prúdu vody. Mincové automaty môžu byť vyrobené pre ovládanie elektrického spotrebiča. Ich typové označenie je odvodené z príslušného základného variantu, pridaním písmena E – napr. MAS 2A.6E) a od základného variantu sa líšia tým, že ukončeniu dodávky nepredchádza prerušovanie.
Silová časť nie je súčasťou dodávky a musí byť riešená samostatne v rámci projektu elektroinštalácie. Jednotlivé sprchy (pracovisko) je možné separátne vypnúť. Mincový automat môže byť na požiadanie vybavený počítadlom mincí PM 1.

Kompletná dodávka

  • nerezová skrinka
  • snímač mincí
  • elektronika
  • schránka na mince
  • kryt schránky so zámkom
  • zlučovacia skrinka

PM 2 – počítadlo mincí
rámik s krytom zámku

el. napájanie 12 V, 50Hz
príkon 8 VA
napájací zdroj ZAC MAS
druhy mincí 1; 2; 5; 10; 20 Kč; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 €, žetóny ZT 2 (iné mince na objednanie)
doba sprchovania 1 s – 5 h
doba pobytu v kabínke alebo prevádzky spotrebiča 1 s - 5 h
hmotnosť 3,6 kg
  • Pripravený prívod elektrickej energie 230 V, 50 Hz pre zdroj ZAC MAS.
  • Pripravené niky pre inštaláciu mincového automatu a zlučovacie skrinky, vrátane inštalačnej trubky P29 (dĺžka max. 1,5 m) k ich prepojeniu.
  • Pri použití armatúr SA 1 pripravené niky.
  • Rozvody k jednotlivým zariadeniam sa urobia káblami káble podľa schémy.


Manual

Katalogový list

Montážne návody