OV 03 odpadní vpust

OV 03 je odpadová vpusť určená k vyprázdňovaniu nádrží s odpadovou vodou u karavanov. Nie je určená pre vylievanie chemických toaliet. Súčasťou krytu výlevky sú vstupy na dlhodobé pripojenie odpadových hadíc. Vpust je vybavená ľahko odstrániteľnou pachovú uzáverou, jej čistenie je ľahké. OV 03 je možné kombinovať s výdajnými stĺpiky s neplatenou elektrinou a vodou VS.

rozmery 370 × 370 × 200
odpad d = 75 mm (na objednávku 110 mm)
objímky na pripojenie hadíc 2 ks (na objednávku až 7 ks) d 50 mm

Manual

Katalogový list

Montážní návody