MAP 1 mincový automat pre automatickú práčku

MAP 1 je mincový automat určený pre regulované používanie automatickej práčky, sušičky, prípadne iného elektrického spotrebiča s príkonom zodpovedajúcej spínacej schopnosti inštalovaného stýkača. Silová časť nie je súčasťou dodávky a musí byť riešená samostatne v rámci projektu elektroinštalácie.
Príslušnému poplatku zodpovedá určitá doba pripojenia elektrického spotrebiča na napätie. Dlhší čas môže užívateľ zvoliť vhodením ďalších mincí. Po vhodení mince automat zopne stýkač v napájacom prívode a na daný čas pripojí spotrebič.
Automat MAP 1 má použitie všade tam, kde je potrebné pripojiť na určitú dobu elektrický spotrebič za stanovený poplatok.
Automat MAP 1 môže byť na požiadanie vybavený počítadlom mincí PM 2.

Kompletná dodávka

  • nerezová skrinka
  • snímač mincí
  • elektronika
  • schránka na mince
  • kryt schránky so zámkom

RM 1 – silová skriňa pre MAP 1
PM 2 – počítadlo mincí
rámik s krytom zámku

Kódp výrobku Názov výrobku Cena bez DPH Cena s DPH
MAP 1 Na požiadanie Na požiadanie
RM 1 Na požiadanie Na požiadanie
el. napájanie 12 V, 50 Hz
príkon 4 VA (20 VA špička pri snímaní mince)
napájací zdroj ZAC 1/50
výstup z automatu 12V, 50 Hz alebo bezpotenciálový kontakt max 24V
zaťažiteľnosť výstupu max. 3A
doba zopnutia výstupu 5 s – 20 min. za 1 Kč, po kroku 5 s
max. doba zopnutí výstupu 85 hodín
druhy mincí 1; 2; 5; 10; 20 Kč; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 € a žetóny ZT 2, iné mince na objednanie
hmotnosť 2,6 kg
  • Pripravená nika pre inštaláciu mincového automatu.
  • Pripravený lankový kábel s minimálne 4 pracovnými žilami medzi mincovým automatom a silovou skriňou.
  • Prívod k spotrebiču a silovej skrini urobiť podľa spínaného spotrebiča.
  • Urobiť úpravu rozvádzača alebo osadiť silovú skriňu RM 1 so spínacími prvkami.


Manual

Katalogový list

Montážne návody